Psoriasis och psykisk ohälsa Psoriasis och psykisk ohälsa
Psoriasis

Psoriasis och psykisk ohälsa

Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för psykiska besvär är lite mindre allvarliga. Det kan vara rädsla, oro, nedstämdhet eller till och med allvarligare tillstånd som depressioner. Oftast går psykisk ohälsa över efter en period, då det ofta är kopplat till påfrestande situationer och skeenden i livet.

Psoriasis är mer än bara en hudsjukdom

Att ha psoriasis märks inte bara på hudutslagen och eksemen. Att ha psoriasis påverkar även hur vi mår i stor utsträckning. Att inte känna sig bekväm i sin egen kropp eller att känna att man inte kan ha på sig de kläder man vill ha på sig påverkar såklart hur man mår. Många psoriatiker upplever att de kan bli nedstämda och att deras vardag påverkas negativt när de blir påminda om sina utslag. Många människor vittnar även om att deras självförtroende sänks när de får sina utslag av psoriasis.

Ångest och depression som framkallar hudutslag

Ångest och depression har starka kopplingar till att hudutslag bryter ut, dock är det svårt att forska på då ångest och depression ter sig olika hos olika människor och har olika utlösare.

Om du själv har psoriasis så känner du säkert igen att dina hudproblem blir värre om du känner dig nere eller stressad. Det kan också te sig dubbelt, dina utslag kan blossa upp av stress och ångest, men du kan också få ångest över dina hudproblem.

Stress kombinerat med psoriasis kan leda till psykisk ohälsa

Att stress och psoriasis har starka kopplingar finns det många studier som visar.

Men det finns mycket vi fortfarande inte vet om kopplingen mellan psykisk ohälsa och psoriasis än. Forskare är oense om till vilken grad psoriasisen påverkar den mentala hälsan men man vet att det finns ett samband. I en stor studie med 3500 personer från Lunds Universitet visar att gruppen med personer med hudbesvär (inklusive psoriasis) hade 14,1% också en depression, jämfört med 5,7% som inte hade hudbesvär. Självmordstankar var även mer förekommande i gruppen med hudbesvär och psoriasis.

Meditation och rutiner kan hjälpa din psoriasis

Det har visat sig att hålla rutiner och meditation kan hjälpa dig med både din psykiska ohälsa och din psoriasis, och om det ena blir bättre kommer antagligen det andra bli bättre automatiskt. Att hålla sig till strikta rutiner kan få din kropp att vänja sig vid en behandling och göra att du blir belönad i hjärnans belöningssystem när du tar din behandling vilket gör att till exempel den dagliga appliceringen av mjukgörande kräm faktiskt kan få dig gladare och lyckligare.

Här kan du läsa om miljömässiga faktorer som kan orsaka psoriasis: https://itsitchy.se/miljomassiga-riskfaktorer-som-kan-orsaka-psoriasis/

Skrivet av Zac Hyde
Dela den här artikeln