Vanliga hälsotillstånd och sjukdomar som är kopplade till psoriasis Vanliga hälsotillstånd och sjukdomar som är kopplade till psoriasis
Psoriasis

Vanliga hälsotillstånd och sjukdomar som är kopplade till psoriasis

Psoriasisartrit

Psoriasisartrit eller PsA är en inflammatorisk ledsjukdom som är kronisk. Man drabbas ofta i knän, små leder i händerna, fötter, armbågar och lederna i ryggen. Om man har Psoriasisartrit så brukar man känna smärta och stelhet i lederna, eller att lederna svullnar upp. det brukar kännas mest om man har suttit eller legat still i lederna en längre period och börjar röra på sig igen. Vissa människor känner det knappt medan andra kan ha så ont att de inte kan gå. Om man har psoriasis finns det en stor risk att man senare även kommer utveckla Psoriasisartrit, 9 av 10 får diagnosen psoriasis innan de får diagnosen Psoriasisartrit.

Komplikationer vid graviditeten

Under de första tonåren, under en en graviditet eller under kvinnans övergångsålder så ökar humörsvängningarna i kroppen vilket gör att psoriasis kan utvecklas eller förvärras om man redan är diagnoserad. Ibland kan hudutslagen i sig förbättras under en graviditet, men brukar då oftast förvärras efter födseln.

Under graviditeten så brukar man kunna behandlas med topikal behandling med kalcipotriol eller steroider och med UVB-behandling. Man bör undvika krämer på brösten under amning. Man bör heller inte använda metotrexat under eller innan en graviditet, mannen bör inte heller behandlas under denna period.

Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS)

Polycystiskt ovarialsyndrom brukar förkortas PCOS och är ett tillstånd då cystor uppstår på kvinnans äggstockar och kan leda till infertilitet. Det är den vanligaste orsaken till infertilitet till och med. Fem till femton procent av alla världens fertila kvinnor beräknas ha någon form av Polycystiskt ovarialsyndrom. Förutom cystorna så krävs det att man har fler symptom för att diagnostiseras med Polycystiskt ovarialsyndrom, så som kraftig kroppsbehåring, upprepade missfall, utebliven menstruation eller förstorade äggstockar. Övervikt verkar även ha ett samband med Polycystiskt ovarialsyndrom.

Depression och stress

Depression och stress är andra ord för psykiska besvär som är lite mindre allvarliga. Det kan vara rädsla, oro, nedstämdhet eller till och med allvarligare tillstånd som depressioner. Oftast går psykisk ohälsa över efter en period, då det ofta är kopplat till påfrestande situationer och skeenden i livet. Det finns ett stort samband mellan psoriasis och depression och stress.

Metaboliskt syndrom

Metaboliskt syndrom är ett samlingsnamn för en rad riskfaktorer som stroke och hjärt- och kärlsjukdomar. För att kunna ställa diagnosen metaboliskt syndrom så behöver man uppfylla 3 av dessa 5 kriterier:

  • Lågt HDL-kolestrol
  • Förhöjt blodtryck
  • Förhöjda triglycerider
  • Ökad bukomfång
  • Blodfettsrubbningar

Det har visat sig i en rad olika studier att psoriasis och metaboliskt syndrom har ett sammanhang, och många som är drabbade av psoriasis är också drabbade av metaboliskt syndrom. Att dricka mycket alkohol, använda mycket tobak samt dålig psykisk hälsa är också faktorer som kan utlösa metaboliskt syndrom.

Att äta bra och motionera ordentligt är de bästa råden mot metabolt syndrom just nu.

Hjärtsjukdomar

De människorna som har psoriasis får oftare hjärtsjukdomar än människor utan psoriasis, och ju svårare psoriasis man har, ju större är risken för hjärtsjukdomar. Det visar en svensk studie som gjordes 2006. Det handlar då oftast om ålderförkalkande i kärlen vilket har att göra med att människor med psoriasis har ett annat blodfettsmönster än folk utan psoriasis.

På personerna med psoriasis så var andelen av farligt kolesterol 12,2% högre än den kontrollgruppen man jämförde med.

Cancer

Kan psoriasis orsaka cancer? En ny studie har visat att det finns kopplingar mellan cancer och psoriasis, uppger Harvard Health. Studien visade att personer med psoriasis löper en större risk att utveckla cancer. Den fann också att personer med allvarlig psoriasis löper större risk av att dö av sin cancer än personer utan psoriasis. Man vet fortfarande inte exakt varför psoriatiker har större risk att få cancer men det kan ha att göra med att psoriasis är en inflammatorisk sjukdom med överaktiva immunceller i kroppen.

Här kan du läsa mer han man behandlar psoriasis: https://itsitchy.se/6-vanliga-behandlingar-som-kan-hjalpa-din-psoriasis/

Skrivet av Zac Hyde M.D.
SHARE THIS ARTICLE