Miljömässiga riskfaktorer som kan utlösa psoriasis Miljömässiga riskfaktorer som kan utlösa psoriasis
Psoriasis

Miljömässiga riskfaktorer som kan utlösa psoriasis

Även om man fortfarande inte är säker på vad exakt som orsakar psoriasis förutom att man kan koppla det till ärftliga faktorer, så finns det en del miljömässiga faktorer som verkar kunna utlösa psoriasis som rökning, alkohol, stress, konserveringsmedel och dålig.

Rökning och psoriasis

Att rökning är dåligt för hälsan har inte undgått någon. Men kan risken för att få psoriasis öva på grund av rökning?

Man vet att rökning kan förvärra symtomen hos någon som har psoriasis men det har också visat sig i studier att man löper större risk att få utveckla psoriasis om man röker. En studie visade att risken kan vara så mycket som 80% större att få psoriasis om man röker jämfört med icke-rökare. Svårighetsgraden i psoriasisen kan också påverkas av hur mycket man röker.

Det verkar också som om att läkemedlen fungerar sämre om du har psoriasis och röker.

Alkohol och psoriasis

Alkohol påverkar behandlingen av psoriasis på ungefär samma sätt som rökning gör. Dels så kan det försvåra behandlingen och göra att läkemedlen fungerar sämre, men det gör också så att själva symptomen av psoriasis försämras. När man dricker mycket alkohol så påverkas levern negativt, och mycket av läkemedlen för psoriasis behandlas också i levern, vilket gör att de kan bli mindre effektiva.

Stress och psoriasis

Det finns inte många vetenskapliga studier som är gjorda på om stress kan framkalla psoriasis men många forskare och läkare misstänker att så är fallet. I en svensk forskningsstudie från Karolinska Universitet så visade det sig att de flesta med nydebuterad psoriasis hade genomgått en stressfull situation 2-3 månader innan symtomen visade sig.

Konserveringsmedel

Det har det inte gjorts så mycket forskning på om konserveringsmedel faktiskt kan orsaka psoriasis men många tror det. Att äta rätt typ av vitaminer och tillskott är viktigt om man har psoriasis, men man ska passa sig för vissa konserveringsmedel som vissa av tillskotten innehåller, nedan är en lista på konserveringsmedel du bör undvika om du har psoriasis.

 • E210 Bensoesyra
 • E321 Butylhydroxitoulen
 • E212 Kaliumbensoat
 • E445 Glycerolestrar av trähartser
 • E213 Kalciumbensoat
 • E310 Propylgallat
 • E311 Oktylgallat
 • E385 EDTA
 • E211 Natriumbensoat
 • E312 Docecylgallat
 • E320 Butylhydroxianiso
 • E416 Karaygummi

Dålig sömn

Det har visat sig att de flesta personerna med psoriasis har försämrad sömn på grund av sjukdomen. Den största anledningarna är klåda, obehag och smärta från utslagen. Det gjordes nyligen en studie om psoriasis och sömn som visade att 84% av personer med psoriasis också led av dålig sömn.

Här kan du läsa mer om hur du kan förstärka ditt immunförsvar: https://itsitchy.se/sa-kan-du-forstarka-ditt-immunf%C3%B6rsvar-f%C3%B6r-att-lindra-din-psoriasis/

Skriven av Zac Hyde M.D.
SHARE THIS ARTICLE